⦁ Principalele atracţii turistice:
-Castrul Arutela cu vestigii romane construite pe o veche aşezare dacică, situat pe malul stâng al Oltului în Poiana Bivolari (odinioară o mare bivolărie domnească.
-Masa lui Traian: un promontoriu stâncos ce prelungeşte Muchia lui Teofil până în albia Oltului; în prezent apare doar ca o mică insulă ieşită din apele lacului de acumulare Turnu. Legenda spune că aici ar fi luat masa împăratul Traian în timpul campaniei de cucerire a Daciei.
-Castrul Pretorium: situat pe partea stângă a Oltului lângă satul Copaceni - Racoviţa cu două construcţii monumentale - una pe malul Oltului cu caracter de apărare şi altă construcţie pe terasa superioară a Oltului, o adevărată aşezare romană fortificată.
Reţeaua de castre romane din apropierea Masivului Cozia se integra în vechiul sistem de apărare roman - „Limex Alutanus".
⦁ Monumente istorice medievale din zona Staţiunii Călimăneşti - Căciulata:
- Mănăstirea Cozia - situată în oraşul Călimăneşti, pe malul drept al Oltului, locaş de călugări cu hramul „Sf. Treime". În secolul al XlV-lea (20 mai 1388) apare consemnată hotărârea lui Mircea cel Mare de a ridica o mănăstire, „la locul numit Călimăneşti-Cozia pe Olt" aşa cum reiese din Codicele Mănăstirii Cozia. Ctitorie a marelui voievod cu o arhitectură deosebită, mănăstirea este locul de veci al marelui voievod, alături de mama lui Mihai Viteazu.
-Bolniţa (spitalul) Mănăstirii Cozia - construită în sec. al XVI-lea, unde incă de la înfiinţare şi-au vindecat suferinţele o mulţime de bolnavi, atât români cât şi străini.
- Mănăstirea Turnu - lăcaş de călugări cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", pentru Biserica veche şi „Schimbarea la Faţă" pentru biserica nouă, ctitorite în secolul al XVIII-lea;
-Schitul Ostrov - oraş Călimăneşti, ctitorit în secolul al XVI-lea cu hramul „Naşterea Maicii Domnului";
-Mănăstirea Stânişoara - locaş de călugări, ctitorită în secolul al-XVII-lea;
-Mănăstirea Frasinei - comuna Muereasca, ctitorită în secolul al XVIII-lea, lăcaş de călugări cu hramul „Naşterea Sf. loan Botezătorul" pentru biserica Veche şi „Adormirea Maicii Domnului" pentru biserica nouă. Este un mare complex monahal;
-Mănăstirea Cornet - localitatea Călineşti, locaş de călugări cu hramul „Tăierea capului Sf. loan Botezătorul" - sec . XVI-lea.
⦁ Biserici: - monumente istorice medievale: Păuşa (sec. Al XVII-lea), Biserica Veche Călimăneşti (sec al XVI-lea); Biserica Scăueni - replica în miniatură a Mănăstirii Cozia (sec. Al -XV-lea); Biserica Proieni, Biserica Călineşti.
⦁ Locuri istorice: satul Pripoare, comuna Perişani. Unii istorici consideră că aici se găseşte trecătoarea Posada, loc unde ostile conduse de domnitorul muntean Basarab I au învins armata lui Carol Robert de Anjou (9-12 ianuarie 1330), consfinţind întemeierea statului de sine stătător Ţara Românească. Cetatea lui Vlad Tepeş - situată pe Valea Băiaşului - punct fortificat. Valea Băiaşului, este o denumire ce provine de la ocupaţia vechilor locuitori care locuiau odinioară aici „băiaşi". Aceştia se ocupau cu căutarea aurului. Dealul viilor - Jiblea Veche, cumetoh al mănăstirii Cozia şi vii în terase; cultură de viţă de vie din vremea voievozilor situată la cea mai înaltă altitudine din ţară.

⦁ TRASEE TURISTICE
Circuitele turistice din zona Calimanesti-Caciulata-Cozia sunt urmatoarele:
⦁ Calimanesti – Caciulata – Satul Pausa – Bivolari – Manastirea Turnu;
⦁ Calimanesti – Centrul de ceramica Horezu – Pestera Muierilor
⦁ Calimanesti – Manastirea Horezu, Bistrita, Govora si Manastirea dintr-un lemn
⦁ Turul statiunii, Rezervatia Cozia, Manastirea Cozia, Stanisoara, Turnu si Ostrov, Cascada Lotrisor, Defileul Oltului;
⦁ Calimanesti – Manastirea Turnu – Pragul Haiducului – Varful Turneanu – Curmatura Mica – Varful Ciuha Neamtului – Cabana Cozia
⦁ Calimanesti – Manastirea Stanisoara – Cascada Urzica;
⦁ Calimanesti – Manastirea Stanisoara – Stanca Salbaticului – Mecetul Pustnicului;
⦁ Calimanesti – Troita – Manastirea Stanisoara – Coltii lui Damaschin – Cabana Cozia

⦁ MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE DIN ZONA:

⦁ Calimanesti (18-20 mai)-Zilele oraşului (in cele două Hrisoave emise la 20 MAI 1388 de Cancelaria marelui domnitor Mircea cel Bătrân, a fost atestata documentar localitatea);
⦁ Calimanesti-Tabăra de Arte Vizuale "Vlaicu lonescu" (iulie), eveniment iniţiat în anul 2007, a devenit o tradiţie şi o emblemă pentru activitatea cultural-artistică a oraşului, în cadrul căruia se organizează ateliere de creaţie în domeniul artelor vizuale, expoziţii personale şi de grup cu lucrările artiştilor participanţi.
⦁ Calimanesti-Tabăra Naţionala de Teatru „Florin Zamfirescu" (iulie);
⦁ Muiereasca - Zilele localităţii (ianuarie);
-Ramnicu Vâlcea (25 februarie - 15 martie) - Pridvor valcean, concurs al creaţiei populare;
-Pietrari (10 aprilie) - Hora Costumelor - concursul creatoarelor populare;
-Vladesti - (mai) - Mâini de aur - concursul tinerilor meşteri populari;
-Bujoreni (iulie) - Rapsodia plaiului valcean - manifestare etno-folclorica;
-Malaia (decembrie) - Flori dalbe - Concurs al obiceiurilor de iarna din Tara Lovistei.